Laten Beleggen met Binck Comfort

Actieve aandacht voor vermogensbescherming

Rekening openen

Voor wie is Binck Comfort geschikt?

Als u zoekt naar een combinatie van vermogensbehoud en – groei en wilt dat we actief actie ondernemen bij een dip. Bij een dalende markt doen we er alles aan om een deel van uw vermogen te beschermen door actieve risicobeheersing. Binck Comfort is vooral geschikt voor als u een middellange of lange beleggingshorizon heeft.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

instappen vanaf €5.000

Kosten per jaar: 1,16 - 1,30%

  • Een persoonlijk beheerplan op basis van jouw wensen
  • Ideale combinatie van vermogensbehoud en -groei
  • Een deskundig team van relatiemanagers tot je beschikking

Zo werkt Binck Comfort

Actieve risicobeheersing door CPPi-protectie

CPPi is speciaal ontworpen om voor uw individuele portefeuille dagelijks de markt te volgen. Zo houden we de balans van de beleggingsmix 24/7 in de gaten en beperken we actief de risico’s als de markt omlaag gaat.


Meer lezen over CPPi

Persoonlijk beheerplan

Met een beheerplan op maat bouwen we een individuele portefeuille voor u. U stelt vooraf een reserve deel vast dat u perse wilt behouden en een buffer waarmee we focussen op groei als de markten stijgen.


Lees hoe het model exact werkt

Informatiebrochure Aanvagen

We spreiden uw geld

Op basis van uw beheerplan verdelen we uw geld over een aandelenfonds voor vermogensgroei en een obligatiefonds voor behoud. Bij een aandelenfonds is het verwachte rendement hoger, maar is ook het risico groter. Obligaties leveren gemiddeld minder rendement op, maar zijn doorgaans ook minder risicovol.


Lees waarin Binck Comfort je geld belegt

Wat is het rendement van Binck Comfort?

rendementcomfort2020

De getoonde rendementen zijn de mediaan van gerealiseerde netto rendementen, na aftrek van kosten. De mediaan is het middelste rendementscijfer van alle door klanten gerealiseerde rendementen met hetzelfde bufferpercentage. Hierin worden alleen de klanten meegenomen die gedurende de gehele periode niet van bufferpercentage zijn gewijzigd. Aangezien de mediaan het middelste rendementscijfer is, kunnen andere klanten met hetzelfde bufferpercentage rendementen hebben behaald die naar boven of beneden afwijken van de hierboven getoonde rendementen. De vijf bufferpercentages, vermeld op de horizontale lijn in bovenstaand plaatje, en de daarbij horende rendementen vormen een goede afspiegeling van de historisch gerealiseerde rendementen van onze vermogensbeheerklanten in Binck Comfort.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten & risico's

 

Kosten

Laten Beleggen met Binck Comfort kost maximaal 1,30% per jaar incl. btw.


Dienstverlening 0,60%
Fondskosten & belasting 0,56% - 0,71%
Totale kosten per jaar 1,16% - 1,30%

Alle informatie over de kosten vind u ook in de handleiding.


Tariefswijzigingen voorbehouden. Kostenpercentages worden jaarlijks aangepast aan de actuele situatie. Laatste actualisatie van dit overzicht heeft plaatsgevonden op 9 januari 2020.

We zitten er bovenop, maar aanpassingen in je beleggingsmix (de verdeling van jouw buffer en reserve), kunnen te laat komen. Dan mis je dus een deel van het rendement of verlies je een deel van je buffer.
We doen er alles aan om de door jou vastgestelde grens te bewaken en dat bedrag voor je te behouden, maar we kunnen jouw kapitaal jammer genoeg niet garanderen. Beleggen kent nu eenmaal geen garanties. Het kan dus zijn dat de waarde van je portefeuille onder de reserve zakt en je geld verliest.
Als de markt daalt, stoppen we je geld zoveel mogelijk in een obligatiefonds, omdat de risico’s van obligaties over het algemeen kleiner zijn dan van aandelen. Maar het rendement daarvan is doorgaans ook lager, dus het kan zijn dat je langere tijd geen rendement krijgt of zelfs verlies maakt.
Binck Comfort werkt met 2 fondsen om de risico’s te spreiden. Maar als het ene fonds een erg negatief rendement heeft, kan het zo zijn dat het positieve resultaat van het andere fonds naar beneden haalt. Een stijgende markt is dus niet altijd een garantie voor positief rendement.

Wilt u hier eens over praten?

Ons team staat vijf dagen per week voor u klaar. Bent u benieuwd hoe een persoonlijk beheerplan er voor u uit zou zien? We helpen u graag al uw vragen te beantwoorden.


Eenvoudig starten

  1. Je opent in 10 minuten een rekening, dit kan geheel online
  2. Met een vragenlijst leren we jouw situatie en risicobereidheid kennen
  3. belegt

    Je krijgt een beheerplan op maat, op basis waarvan BinckBank voor je
  4. Je stort geld op de rekening en wij gaan voor je aan de slag