Laten Beleggen met Binck Forward

Focus op doelgerichte vermogensgroei

Open een rekening

Voor wie is Binck Forward interessant?

Als u maandelijks doelgericht wilt laten beleggen - met nadruk op vermogensgroei en niet onrustig wordt van een tussentijdse dip. We volgen de beweging van de markt en beleggen op lange termijn. Uiteraard binnen de risico’s die u wilt en kunt nemen. Binck Forward is vooral geschikt voor als u een middellange of lange beleggingshorizon heeft.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Instappen vanaf elk bedrag

Kosten per jaar: 0,76 - 0,79%

  • Met een korte vragenlijst stellen we uw profiel vast
  • U bepaalt uw doel, inleg, risico en looptijd
  • BinckBank zet uw geld aan het werk

Uw geld volgt de markt

Binck Forward focust op het behalen van goede en stabiele rendementen door spreiding. Met een portefeuille van wereldwijd gespreide indexfondsen volgt Binck Forward de markt. Afgestemd op looptijd, persoonlijke omstandigheden en het risico dat u wilt en kunt lopen.

Kwartaalcheck en automatische afbouw

Dankzij slimme technologie volgt Binck Forward nauwgezet de voortgang van uw beleggingen. Zo wordt uw portefeuille elk kwartaal automatisch in lijn gebracht met uw risicoprofiel en doelstellingen. En het beleggingsrisico wordt automatisch afgebouwd tot het moment dat u het geld nodig heeft.

We spreiden uw geld

Op basis van uw beheerplan spreiden we uw inleg over aandelen- en obligatiefondsen en daarbinnen tussen regio’s en sectoren. Zo beheersen we zo goed mogelijk de risico’s en minimaliseren we het risico op verrassingen

Bouw automatisch een gespreide portefeuille op

Automatisch beleggen met een vast bedrag per maand? Dat kan al vanaf een paar tientjes en zonder aanvullende transactiekosten. U stelt in welk bedrag u maandelijks in wilt leggen, wij zorgen ervoor dat deze inleg wordt geïnvesteerd. Zo bouwt u slim & eenvoudig aan uw financiële doelen.

  • Automatisch en gespreid een beleggingsportefeuille opbouwen
  • Een gemiddelde prijs voor uw beleggingen
  • Geen aanvullende transactiekosten

Wat is het rendement van Binck Forward?

rendementforward2020

De getoonde rendementen zijn de mediaan van gerealiseerde netto rendementen, na aftrek van kosten. De mediaan is het middelste rendementscijfer van alle door klanten gerealiseerde rendementen met hetzelfde risicoprofiel. Aangezien de mediaan het middelste rendementscijfer is, kunnen andere klanten met hetzelfde risicoprofiel rendementen hebben behaald die naar boven of beneden afwijken van de hierboven getoonde rendementen.

De drie risicoprofielen en de daarbij horende rendementen vormen een goede afspiegeling van de historisch gerealiseerde rendementen van onze vermogensbeheerklanten in Binck Forward.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten & risico's

 

Maximale kosten per jaar: 0,76- 0,79%

Laten Beleggen met Binck Forward kost tussen 0,76% - 0,79% per jaar incl. btw. bij een beleggingshorizon vanaf 5 jaar. Uw werkelijke kosten zijn afhankelijk van uw risicoprofiel, de resterende looptijd, eventuele stortingen en onttrekkingen.


Dienstverlening 0,50%
Productkosten 0,21 - 0,28%
valutakosten 0,01 - 0,05%
Totale kosten per jaar 0,78%

Tariefswijzigingen voorbehouden. Kostenindicatie en rendementsprognose worden minimaal 1 x per jaar aangepast aan de actuele situatie.
Laatste actualisatie van dit overzicht heeft plaatsgevonden op 10 februari 2020.

Vragen over risico's

Risico's zijn er altijd: het blijft tenslotte beleggen. Maar door de markt nauwlettend te volgen en uw geld maximaal te spreiden, proberen we de risico’s zoveel mogelijk te beperken. We geloven niet in het voorspellen van de markt, maar in het spreiden van de risico’s.    

We doen er alles aan om het door u vastgestelde doel te halen, maar we kunnen uw kapitaal jammer genoeg niet beschermen of garanderen. Het kan dus zijn dat de waarde van uw portefeuille onder uw einddoel zakt of dat uw wegens tegenvallend rendement uw einddoel niet haalt.
Ondanks onze spreiding over de verschillende indexfondsen, waardoor u zelfs van het failliet gaan van een fonds niet veel zult merken, hebben we de markt als geheel natuurlijk niet in de hand. Als alles daalt en uw beleggingsperiode loopt net af, kan het zijn dat u op dat moment een negatief rendement heeft.
In dat geval is uw horizon eigenlijk te kort om de opleving die doorgaans weer komt nog mee te maken. Soms is er geen tijd om nog langer te beleggen, maar als dat wel kan, raden we u altijd aan om een lange termijn visie vast te houden.

Persoonlijk contact

Ons team staat vijf dagen per week voor u klaar. Bent u benieuwd hoe een persoonlijk beheerplan er voor u uit zou zien? We helpen u graag al uw vragen te beantwoorden.