Laten Beleggen met Binck Select

Dagelijks inspelen op kansen met individuele aandelen en ETF’s

open nú een rekening

Voor wie is Binck Select geschikt?

Als u nadruk wilt op actief beheer, waarbij we dagelijks zoeken naar kansrijke aandelen. We beleggen actief in een selectie van individuele aandelen, aandelen-ETF’s en obligatie-ETF’s. En we evalueren elke dag uw portefeuille. Binck Select is vooral geschikt voor als u een middellange of lange beleggingshorizon heeft.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Instappen vanaf € 25.000

  • Wij nemen uw werk uit handen

  • Vergoeding deels naar prestatie en 1,55% vaste kosten per jaar

  • Team van deskundige relatiemanagers en portfoliomanagers 

Hoe maakt Binck Select het verschil?

Met Binck Select spelen we dagelijks in op kansen door in- of uit aandelen te stappen. Ziet het systeem een veelbelovend aandeel dat bij uw beleggingsplan past? Dan kopen we dat. Ook worden aandelen-ETF’s voor uw portefeuille gekocht. U kunt dus best wat transacties verwachten. De kosten die de beurs rekent voor deze transacties, zijn bij de beheervergoeding inbegrepen. U betaalt alleen de reguliere spreadkosten die met de handel gepaard gaan.

Risicobeheersing op maat

Hoeveel risico u kunt en wilt nemen drukken we uit in een persoonlijk risiconiveau, gebaseerd op uw antwoorden op de online vragenlijst. Hiermee kunnen we zeer nauwkeurig de risico’s van potentiële aankopen voor uw individuele portefeuille berekenen en het risico van uw portefeuille beheersen.
Elke dag evalueren

Onze systemen rekenen het risico van uw portefeuille en de specifiek geselecteerde aandelen elke dag helemaal door. Zo bepalen we of we een aandeel moeten verkopen en/of een ander aandeel aankopen. Vinden we geen koopwaardige aandelen? Dan investeren we het geld uit de verkochte aandelen(-ETF’s) in minder risicovolle obligatie-ETF’s.rendement

rendementselect2020

De getoonde rendementen zijn de mediaan van gerealiseerde netto rendementen, na aftrek van kosten. De mediaan is het middelste rendementscijfer van alle door klanten gerealiseerde rendementen met een vergelijkbaar risiconiveau. Hierin worden alleen de klanten meegenomen die gedurende de gehele periode niet van risiconiveau zijn gewijzigd. Aangezien de mediaan het middelste rendementscijfer is, kunnen andere klanten met hetzelfde risiconiveau rendementen hebben behaald die naar boven of beneden afwijken van de hierboven getoonde rendementen. De vijf risiconiveaus en de daarbij horende rendementen vormen een goede afspiegeling van de historisch gerealiseerde rendementen van onze vermogensbeheerklanten in Binck Select.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kosten & risico's

 

Kosten

Dienstverlening*: 1,86 - 2,27%
Productkosten**: 0,13 - 0,12%
Kosten per jaar: 1,98 - 2,39%

Voor ons is het ook belangrijk dat uw geld groeit. Een deel van onze vergoeding zit namelijk in de prestatievergoeding. Die betaalt u alleen als uw vermogen groeit. Daarnaast liggen de kosten tussen de 1,45% - 1,55%. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de transactie-, en valutakosten in die periode en zijn terug te vinden in uw dashboard.

Alle informatie over de kosten vindt u ook in de handleiding.

De beheerkosten zijn 0,25% per kwartaal welke na afloop van ieder kwartaal in mindering worden gebracht van het beheerde vermogen.
Daarnaast is er een prestatievergoeding van 10% over het rendement na afloop van een kalenderjaar. De prestatievergoeding wordt alleen berekend over de vermogensgroei boven het hoogste vermogen dat uw eerder aan het einde van een kalenderjaar hebt bereikt (zie hoogste prestatieniveau in de handleiding).

Het percentage kosten dat hier getoond wordt is het lange termijn gemiddelde van deze kosten bij een gemiddeld rendement.

** Productkosten

De kosten die worden gemaakt bij het beleggen in de verschillende beleggingsinstrumenten kunnen worden opgesplitst in productkosten, valutakosten en belastingen. Deze kosten worden al direct op productniveau gemaakt en zijn daarom verwerkt in de koers. Hierdoor worden ze niet achteraf in een kwartaaloverzicht in rekening gebracht.

Alle kosten worden inzichtelijk gemaakt op het jaarlijkse kostenoverzicht.

Risico

De belangrijkste risico’s van beleggen met Binck Select worden hiernaast toegelicht.  Meer uitgebreide informatie over beleggingsrisico’s lees je in de handleiding

De computermodellen van Binck Select proberen opgaande en neerwaartse trends in beurskoersen te herkennen om het juiste in- of uitstapmoment voor aandelen te bepalen. Onze systemen kunnen ervoor kiezen om helemaal of voor een deel uit aandelen te stappen of juist 100% (behalve bij risiconiveau t/m 60) in aandelen te beleggen.

 

Soms maken aandelen echter een golfbeweging. Daardoor kan het zijn dat we een aandeel kopen net op het moment dat de eerder gesignaleerde trend stopt. Deze aankoop op een (achteraf gezien) ongunstig moment kan tot verlies leiden.

Onder bepaalde marktomstandigheden kan het voorkomen dat dergelijke golfbewegingen zich kort na elkaar herhalen. In dat geval kan Binck Select een verlies realiseren ondanks dat de beurs als geheel een opgaande lijn vertoont.

Het belangrijkste risico is marktrisico. Neem bijvoorbeeld een aandelen-ETF van de AEX-index. De waarde van aandelen-ETF’s beweegt dan mee met de waarde van de AEX-index. Stijgt deze index dan wordt de ETF meer waard. Daalt de AEX-index, dan wordt je ETF minder waard.
De koers van een aandeel in een vreemde valuta kan omhoog of omlaag gaan. Daarmee stijgt of daalt de waarde ervan. Maar als de valutakoers daalt, terwijl de waarde van het aandeel gelijk blijft, daalt toch de waarde van het aandeel omgerekend in euro’s.

Doe de portefeuillekeuring

Twijfelt u of uw huidige portefeuille voldoende gespreid is? Of u waar krijgt voor uw geld? Voor beleggers met een bestaande portefeuille bieden wij vrijblijvend de portefeuillekeuring. Op basis van wat u wilt bereiken, kijken we met een kritische blik naar de beleggingsproducten in de portefeuille, gelet op kosten en prestatie. En naar welke verbeteringen er mogelijk zijn.