Bronbelasting

Bronbelasting is een vorm van belasting die verschilt van de Nederlandse belastingheffing op vermogen. Lees hier hoe u dubbele belasting kunt voorkomen

Nederland VS buitenland

In Nederland wordt uw spaargeld belast in Box 3 van de inkomstenbelasting. Over uw vermogen boven 30.000 euro (het heffingsvrije vermogen per 2018) wordt een fictief rendement berekend in de inkomstenbelasting. In veel andere landen wordt daarentegen het daadwerkelijke rendement dat u op uw vermogen/spaargeld behaalt, belast via een bronbelasting. Wanneer u bijvoorbeeld 1 procent rente op uw deposito ontvangt en er is sprake van een bronbelasting van bijvoorbeeld 25 procent, dan wordt slechts 75 procent van de rente uitgekeerd. De 25 procent wordt ingehouden door de rente uitkerende bank (de bron), die deze vervolgens afdraagt aan de lokale belastingautoriteiten.

Verdrag voorkomt buitenlandse bronbelasting

Wanneer u fiscaal inwoner van Nederland bent, dan kunt u in het buitenland betaalde bronbelasting vaak geheel of gedeeltelijk terugvorderen, dan wel een vrijstelling voor afdracht aanvragen. Daarmee wordt voorkomen dat u in feite twee keer belasting betaalt. Nederland heeft hiervoor belastingverdragen afgesloten met een groot aantal landen.

Bronbelasting Binck Sparen in Oostenrijk en Tsjechië

Oostenrijk en Tsjechië, twee landen waar u via Binck kunt sparen, heffen bronbelasting op rente en hebben een verdrag met Nederland, waarmee u kunt worden vrijgesteld van het betalen van bronbelasting. Hieronder kunt u lezen wat dit voor u betekent en hoe u dit kunt regelen.

Oostenrijk

Standaard bronbelasting 25%
Bronbelasting na teruggaaf 0%
Woonplaatsverklaring nodig: ja, klik hier voor formulier
Tijdstip aanvraag: klik hier voor formulier
Jaarlijks herhalen Nee, 1 keer indienen per bank. Formulier is vijf jaar geldig.
Instructies teruggaaf bronbelasting klik hier voor formulier
Woonplaatsverklaring aanvragen klik hier voor formulier

Tsjechië

Standaard bronbelasting 15%
Bronbelasting na teruggaaf 0%
Woonplaatsverklaring nodig Ja
Tijdstip aanvraag Exact 90 dagen voordat het deposito afloopt aanvragen bij de belastingdienst. Of vanaf 1 november aanvragen als het deposito in januari van het er op volgende jaar afloopt.
Jaarlijks herhalen Nee, 1 keer indienen per deposito
Instructies teruggaaf bronbelasting klik hier voor formulier
Woonplaatsverklaring aanvragen via de Nederlandse belastingdienst, klik hier