extra rendement door uitlenen van effecten

het hoe en waarom van Securities Lending uitgelegd

Wat is Securities Lending?

We hebben de nieuwe dienst Securities Lending geïntroduceerd en we leggen u graag uit wat de kenmerken zijn. De term Securities Lending staat voor het uitlenen van effecten. 

Wanneer u uw effecten uitleent, ontvangt u hiervoor een vergoeding, op deze wijze kunt uw extra rendement behalen op je effecten. 

activeren

Standaard leent BinckBank uw effecten niet uit.

Activeer 'Securities Lending' via het beleggingsplatforn van BinckBank. 

Redenen om te kiezen voor 'uitlenen' van effecten

  • Extra rendement: de vergoeding wordt na aftrek van kosten 50/50 met u gedeeld
  • Eenvoudig activeren en stopzetten
    U kunt uw uitgeleende effecten op elk moment verkopen
  • Veiligheid vanwege onderpand tot 105%
  • Dagelijks inzicht in uw opbrengsten  

extra uitleg over securities lending


Veelgestelde vragen beantwoord

De vergoeding die u ontvangt is gebaseerd op de prijzen die tot stand komen door vraag en aanbod op de uitleenmarkt. Sommige effecten kunnen op een bepaald moment zeer gewild zijn, wat de prijs van de inleenvergoeding opdrijft. Het tegenovergestelde geldt natuurlijk als de vraag naar een effect afneemt. Welke vergoeding u precies krijgt voor het uitlenen van een bepaald effect valt dus niet op voorhand te zeggen. Een voorbeeld Mevrouw Sarah Connor heeft 5.000 stukken Cyberdyne Inc. die € 10,50 noteren. Er is vraag naar de stukken en de vergoeding bedraagt (na kosten) 1,75% op jaarbasis. Sarah besluit de stukken uit te lenen. De opbrengst wordt als volgt berekend: (€ 10,50 x 0,0175 x 5.000) = € 918,75 / 2 = € 459,37 opbrengst op jaarbasis voor Sarah. Per maand is dit € 459,37 / 12 = € 38,28. (In dit voorbeeld is ervan uit gegaan dat de aandelen het hele jaar zijn uitgeleend.) LET OP! Als de vergoeding op maandbasis op minder dan 0,25 cent uitkomt, wordt deze niet uitgekeerd, maar opgeteld bij de vergoeding van de volgende maand.
Omdat BinckBank je tegenpartij is, loopt u tegenpartijrisico. BinckBank neemt op haar beurt de nodige maatregelen en bouwt voldoende zekerheden in. Zo stort BinckBank een onderpand van 105% over de waarde van de uitgeleende effecten in een aparte stichting. Stel, BinckBank gaat kopje onder en het onderpand van 105% is niet voldoende om uw uitgeleende effecten terug te kopen. Dan houd u nog steeds een zogenaamde een rest-vordering over op BankBinck. Dit betekent dat u behoorlijk voooraan staat als schuldeiser. U loopt dit risico alleen over de effecten die zijn uitgeleend.
Dat kunt u zien in het uitleenoverzicht op onze website. Hier ziet u dagelijks zien wat u heeft verdiend. Soms is het veel, soms is het weinig. Maar alles bij elkaar opgeteld, kan het best een leuk bedrag opleveren.
Nee, dat doen we niet. Als eigenaar van uw aandelen moet u echt expliciet toestemming geven door het ondertekenen van een overeenkomst. Hierin staan uw zekerheden precies omschreven en zo weet u precies waar u aan toe bent.
Securities Lending geldt voor alle effecten uit de selectie die BinckBank voor deze dienst heeft vastgesteld. Een actuele lijst vind u hier beneden. BEURS Euronext Amsterdam Euronext Brussel Euronext Parijs Euronext Lissabon Luxemburg Naar verwachting worden in een later stadium ook effecten met een notering op de overige Europese beurzen en Amerikaanse beurzen toegevoegd.
Het is uitlenen of niet uitlenen. Als u kiest voor uitlenen, dan kunnen alle effecten in uw portefeuille worden uitgeleend. U kunt niet aangeven welke effecten of op welke momenten u uw effecten aanbiedt voor Securities Lending. U kunt de Securities Lending overeenkomst altijd opzeggen. Zo zit u nergens aan vast.
Zeker weten. U kunt uw effecten gewoon verkopen zoals u gewend bent. U ontvangt de verkoopprijs van uw aandelen op uw rekening, direct na verkoop. Wel zo handig.
Partijen met grote aandelenportefeuilles, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, brokers, banken en andere beleggers, zijn actief op de uitleenmarkt. Maar ook beleggingsfondsen en ETF’s kunnen uitleners van effecten zijn. Waarom ze dit doen? Omdat ze voor het uitlenen van effecten een vergoeding krijgen die het rendement op hun beleggingsportefeuille vergroot. Met deze dienst maken wij het voor de particuliere belegger ook mogelijk extra rendement te maken op effecten. De opbrengst delen we 50/50.
Er zijn veel redenen om effecten te lenen op de markt, een aantal voorbeelden: Een korte periode lenen om op tijd te kunnen voldoen aan een acute leveringsverplichting. Marketmakers kunnen stukken lenen om risicovolle posities te neutraliseren. Partijen kunnen short gaan met geleende effecten om deze later op een lagere prijs terug te kopen.
U leent uw effecten uit aan BinckBank. Wij zijn dus uw tegenpartij en wij zijn verantwoordelijk voor het teruggeven van uw effecten. BinckBank werkt samen met gerenommeerde financiële instellingen met veel ervaring op het gebied van het uitlenen van effecten. Deze instellingen verzorgen een deel van de administratie voor Securities Lending. Daarnaast zorgen zij dat de inlenende partij een onderpand afgeeft en houden ze er toezicht op dat het onderpand altijd voldoende is ten opzichte van de waarde van de uitgeleende effecten.
De term staat voor het uitlenen van effecten. Voor het uitlenen ontvangt u een vergoeding. Op deze wijze kunt u extra rendement behalen op uw effecten zonder deze te verkopen.
U merkt hier niets van. Binck is te allen tijde uw tegenpartij en dus verantwoordelijk voor het terug leveren van uw effecten.
Binck regelt alles voor u. Binck moet het hele proces dan ook administreren, uitvoeren en constant monitoren. U leent uw stukken uit aan Binck waardoor u geen risico loopt op andere partijen dan Binck. Binck gaat op haar beurt het 'leen-circuit’ in, waarbij Binck tegenpartij is van professionele inleners. Binck loopt dus het risico op de inlenende partijen, niet u. Daarom deelt Binck, na aftrek van kosten, met de klant.
Bij Securities Lending behoudt u het economisch eigendom over de uitgeleende effecten. Dit betekent dat u koersrisico blijft lopen zoals dat ook zou zijn als u de stukken niet zou uitlenen. Het juridisch eigendom ligt echter wel bij de lenende partij. U heeft tijdens het uitlenen dus bijvoorbeeld geen stemrecht bij een Algemene aandeelhoudersvergadering.
Indien uw effecten zijn uitgeleend tijdens de uitkering van dividend of een couponbetaling, dan ontvangt u een dividend of coupon vervangende betaling. Voor Amerikaanse effecten wordt op deze vervangende betaling dezelfde Amerikaanse bronbelasting ingehouden als normaliter van toepassing is op regulier dividend of couponbetalingen uit deze effecten. Voor niet-Amerikaanse effecten keren wij een vervangende betaling uit welke gelijk is aan 100% van de bruto dividend- of couponbetaling.
Bij corporate actions – zoals claimemissies of overnames – probeert Binck de ingeleende effecten voordat die corporate action plaats gaat vinden terug te vorderen. Mocht dit eventueel niet (tijdig) lukken, dan zorgt Binck ervoor dat de verwerking van de corporate action hetzelfde is als wanneer Binck de stukken niet ingeleend zou hebben.
Nee, het juridisch eigendom verplaatst bij het uitlenen van effecten naar de lenende partij. U heeft tijdens het uitlenen dus geen stemrecht bij een Algemene aandeelhoudersvergadering. Wanneer u securities lending heeft geactiveerd kunt u zich dus niet meer aanmelden voor Vergaderingen.
Helaas is dit op dit moment nog niet mogelijk. U kunt slechts van een van deze diensten gebruik maken.
Bij een eventueel faillissement van Binck is Binck in principe niet meer in staat om de van u geleende effecten terug te leveren. Binck zorgt er daarom voor dat er voldoende onderpand aanwezig is. Mocht Binck onverhoopt uw effecten niet kunnen terug leveren als gevolg van faillissement, dan kunt u als klant aanspraak maken op dit onderpand. Het onderpand vertegenwoordigt een waarde van ten minste 105% van de waarde van de ingeleende effecten en wordt dagelijks bijgesteld. Binck heeft hiervoor een stichting opgericht. De Stichting gaat namens de klanten het onderpand uitwinnen om uiteindelijk de van u geleende effecten terug te kopen. Via deze structuur verschaft Binck u adequate zekerheid voor de van u geleende effecten.
Stap 1: ga naar instellingen onder “mijn rekening” [klik het plaatje voor een groter beeld] Stap 2: ga naar “producten en diensten” en klik onderaan op “Securities Lending” [klik het plaatje voor een groter beeld] Stap 3: klik op “naar activatie” [klik het plaatje voor een groter beeld] Stap 4: lees en accepteer de verklaring door een vinkje te zetten en op ‘Bevestig activatie’ te klikken [klik het plaatje voor een groter beeld] U kunt de instelling hier activeren.